OPIS PROJEKTU

BIURO SZYBKIEJ INTERWENCJI Z. MROCZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest beneficjentem PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA. Projekt zrealizowany w ramach działania 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach umowy nr. POPW.01.05.00-06-0309/20-00

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. .

PLANOWANE EFEKTY

Realizacja projektu „ BSI dotacja na kapitał obrotowy COVID-19   ” umożliwi utrzymanie działalności gospodarczej oraz utrzymanie i zapewnienie miejsc pracy.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Kwota dofinansowania wynosi 402 582,00 , w tym wkład UE wynosi 402 582,00