MONITORING

Monitoring

Monitorowanie systemów alarmowych uznawane jest na świecie za jedną najskuteczniejszych form ochrony. Połączenie profesjonalnego systemu alarmowego nowoczesnym i niezawodnym systemem transmisji danych o zaistniałym zdarzeniu oraz nieprzerwana 24 godzinna profesjonalna obsługa operatorów Centrum Monitorowania Alarmów i znakomicie wyszkolonych i wyposażonych grup interwencyjnych, składa się na system, którego skuteczność można porównywać z ochroną fizyczną . Możemy śmiało powiedzieć iż posiadamy jedno z najbardziej rozbudowanych stacji monitorowania, której praca opiera się na kilku niezależnych pasmach radiowych, przyznanych nam przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Do przekazywania danych w systemie monitorowania wykorzystujemy następujące drogi łączności:
- radiową off-line
- radiową on-line
- telefoniczną komutowaną
- GSM SMS
- GSM GPRS
- LAN/ETHERNET

Następnym nieodzownym elementem systemu monitorowania są załogi interwencyjne do których operatorzy Centrum Monitorowania Alarmów przekazują informacje o sygnałach alarmowych z objętych ochroną obiektów. Pracownicy grup interwencyjnych z uwagi na duży poziom zagrożenia i ponoszonej odpowiedzialności muszą się cechować odpowiednimi predyspozycjami psychofizycznymi do których należą między innymi : zdolność przekładania dobra innych nad dobro własne, umiejętność podejmowania trafnych i trudnych decyzji w sytuacjach ekstremalnych, umiejętność oceny poziomu zagrożenia pod kątem dobrania adekwatnych środków do zaistniałej sytuacji. Tak dobrane elementy wchodzące w skład „monitoringu” są gwarancją skutecznej i pewnej ochrony.